Telegdi Pro in the National Geographic Hungary

Glosso Novum  Ten Years After/Tíz év után

A Glossoban az 1920-as évek egyik kedvelt betűje született újjá. Kner Imre is megemlékezik róla egy 1933-ban kelt tanulmányában: „Római vagy román antikva néven akkor vonult be a szedőszekrényekbe újra a mediaval, egy kissé kinyalt, az írásos jelleg és a gépi betűmetszés kompromisszumaként létrejött formában, s ebből a gömbölyű betűből alkottuk annakidején azokat a zárt szövegcsoportokat, amelyekből, mint hatalmas tömbökből épült fel a kor címlapja.”

Read more